Colomban viljelyohje

  #Colomba, Lajikeuutiset, Perunanviljely, Viljelyohjeet

Aikainen ja kaunis Colomba kasvattaa korkean sadon lähes kaikissa olosuhteissa. Lajike on arka magnesiumin puutoksille ja näyttää hyötyvän normaalia matalammasta typpilannoituksesta. Ruvenkestävyys ja maltokaariviruksen kestävyys ovat hyvät. Selaa alaspäin ja klikkaile viljelyohjeet auki vaihe vaiheelta.

Colomban taudinkestävyydet

Ruvenkestävyys: 9
Maltokaarivirus: 8
Lehtirutto: 7
Lehtipolte: 7

Lue alta lisää Colomban viljelystä vaihe vaiheelta suunnittelusta varastointiin.

Colomban viljeyohjeet vaihe vaiheelta

Lohkovalinta
 • Colomba on lajike, jonka viljely onnistuu hyvin kaikilla perunalle soveltuvilla viljelymailla.
 • Jalostajan tietojen mukaan voimakas kasvuvaste kaikkein raskaimmilla savimailla saattaa saada Colomballa aikaan epämuotoisuutta. Suomalaisilla perunamailla tämä on harvoin ongelma.
 • Ruvenkestävyys on hyvä, samaa luokkaa esimerkiksi Veloxin ja Nicolan kanssa.
 • Maltokaariviruksen kestävyys on ollut kenttäkokeissa jopa erinomainen. Kestävyys on ollut hyvä myös käytännössä, mutta laajamittainen kokemus pahoin saastuneilta lohkoilta vielä puuttuu.
 • Colomba on keskivertolajiketta kestävämpi myös kuorirokon oireita vastaan. Kovin kestäviä lajikkeita ei ole
 • Colomba on arka lehtipoltteelle, joten maatartuntainen lehtipolte tulee voimakkaasti oireilleella lohkolla helposti esille. Colomban sadonmuodostus on kuitenkin niin aikainen, että lehtipoltteen oireilla ei ehdi olla merkittävää vaikutusta.
Lannoitus

Colomban lannoituksessa on kaksi huomioitavaa asiaa.

 • Colomba näyttää hyötyvän melko matalasta typpilannoituksesta. Karkeilla kivennäismailla 40 – 50 kg/ha, kovin multavilla mailla jopa 30 kg/ha tuottaa korkean ja tasakokoisen sadon, mutta ei jätä kuiva-ainepitoisuutta liian alas.
 • Lajikkeen luontaisesti matala tärkkelyspitoisuus antaa syytä varovaisuudelle typen suhteen.
 • Colomba on melko arka magnesiumin puutoksille. Täydellisyyteen pyrittäessä puutokset on hyvä paikata jo etukäteen.
Huom. Älä lisälannoita ilman riittävää tietoa lohkon tilanteesta. Jos lohkon magnesium-taso on jo kunnossa, voi magnesium-lisälannoitus häiritä muiden ravinteiden, etenkin kaliumin saantia. Kokonaisuus on tärkein.
Idätys ja istutus
 • Colomban itämislepo on kevyt ja taimettuminen nopeaa. Erillinen esi-idätys antaa hyötyä vain erityisen aikaiseen satoon pyrittäessä.
 • Colomba muodostaa mukulapesän normaalikorkeuteen. Erityisen syvä istutus ei ole tarpeen.
 • Colomban mukulaluku on tasaisen korkea kaikilla istutustiheyksillä. Sadon kokojakauma tottelee siis hyvin ohjausta itutustiheydellä. Normaaliin ruokaperunakokoon pyrittäessä pieni siemen 24 cm ja iso siemen 28 cm.
Rikkaruiskutus ja rutontorjunta
 • Colomba ei ole erityisen arka Senkorin vioituksille.
 • Lehtirutolle lajike on melko herkkä. Normaali torjuntaohjelma on toki riittävä.
 • Myös lehtipoltteeseen vaikuttavien aineiden käyttöä suositellaan.
Kasvukauden työt
 • Colomba on sitkeä lajike ja sietää hyvin ääriolosuhteita, myös kuivuutta ja kuumuutta. Kastelu ei ole välttämättä tarpeen.
 • Colomballa ei ole taipumusta maltovikoihin eikä kasvuhalkeamiin.
 • Lajike on hieman arka Y-virukselle. Oireet ovat melko lieviä. Siemenlisäyksiä perattaessa viruskasveja on melko vaikea havaita.
Varrenhävitys ja nosto
 • Colomban tärkkelyspitoisuus on melko matala. Varsiston on syytä antaa tuleentua luontaisesti, mahdollisuuksien mukaan kokonaan.
 • Lajike ei pyri kasvattamaan jättikokoisia mukuloita, vaan mieluummin tasakokoisen sadon. Siksi varrenhävitystä ei yleensä ole tarpeen kiirehtiä ylisuurten pelossa. Tärkeämpää on saada kasvusto tuleentumaan ja tärkkelyspitoisuus nousemaan.
 • Aikaisena lajikkeena Colomba myös tuleentuu mielellään.
 • Kun varsisto lopulta hävitetään noston helpottamiseksi, se onnistuu melko pienilläkin annostuksilla.
 • Itse nosto onnistuu Colomballa ilman erityistä huomioitavaa. Kuori kehittyy nopeasti vahvaksi ja mukulat irtoavat hyvin maavarsista
Alkukuivatus ja varastointi
 • Normaali, mahdollisimman nopea alkukuivatus on aina suositeltavaa.
 • Colomban varastosäilyvyys on hyvä. Erityisesti ulkoinen laatu pysyy varastoinnissa hyvänä, ja lajike soveltuu hyvin esimerkiksi kylmävarastointiin jopa ylivuotiseksi saakka.
 • Pitkässä varastoinnissa Colomban hento itämislepo saattaa loppukeväästä murtua, jos lämpötila varastossa vaihtelee.
 • Colomban sokeritasot ovat hiukan keskimääräistä korkeammat. Varastointia erityisen kylmässä (alle 3,5 °C) ei siksi suositella.

Lue lisää Colombaan liittyviä artikkeleita

Ota yhteyttä

Jätä viesti meille, otamme yhteyttä mahdollisimman pian.

Not readable? Change text. captcha txt