Timo – Suomen suosituin varhaisperuna

  #Timo

Hankkijan Timo on Suomen suosituin varhaisperunalajike. Se on jalostettu Suomessa erityisesti pohjoisia kasvuolosuhteia silmällä pitäen.

  • vahva tunnettuus vähittäiskaupassa
  • nopea kasvuunlähtö kylmässäkin maassa
  • varhainen kasvurytmi ja sadonmuodostus
  • varhaisperunaksi miellettävä maku

Maalajit

Timon viljely onnistuu hyvin useimmilla perunalle soveltuvilla maalajeilla. Parhaiten Timo tuottaa satoa multavilla kivennäismailla. Viljelyä eloperäisillä mailla tulee välttää, jos halutaan aikaista satoa.

Idätys

Aikaisessa tuotannossa pitkä idätysaika matalahkossa lämpötilassa. Pyrittäessä suureen mukulalukuun (esim. siementuotanto) viritysidätys 1-2 viikkoa +8…+10 °C riittävä. Yli-idätys pienentää nopeasti mukulalukua.

Istutus

Suositeltava riviväli 80 cm. Kun halutaan aikaista satoa, tulee Timo istuttaa kohtuullisen pieneen penkkiin. Kaikista aikaisimpaan tuotantoon suositellaan isoa siemenkokoa.

Suositeltavat istutusetäisyydet
30-45 mm siemen: 24 cm
45-55 mm siemen: 28 cm

Lannoitus

Typpilannoituksessa on oltava varovainen. Karkeilla kivennäismailla 50-55 kg N/ha on riittävä, multa- ja turvemailla 40-45 kg N/ha. Fosfori- ja kaliumlannoitus viljavuustutkimukseen perustuen.

Seittipeittaus

Vaikka Timo ei ole seitinarka, on peittaus suositeltavaa. Peittausaineina voidaan käyttää Moncut 40 SC:tä 125 ml/1000 kg siementä tai Maxim 100 FS 200-250 ml/1000 kg siementä.

Varsiston hävitys

Täyteen kasvustoon Reglone 1,5-2,0 l/ha, tai Spotlight Plus 1,0 l/ha. Jos varret murskataan ennen ruiskutusta, käytetään Spotlight Plus 1,0 l/ha tai Reglonea 0,3-0,7 l/ha. Reglonen ruiskutus kuivuudesta kärsivään kasvustoon voi aiheuttaa vioitusta mukuloihin.

Nosto

Nopea alkukuivaus heti noston jälkeen on suositeltavaa. Se parantaa perunan varastosäilyvyyttä. Aikaisissa nostoissa mukuloiden nopea jäähdytys on eduksi. Ohutkuorisena lajike vaatii hellävaraista käsittelyä. Timon varastokestävyys on hyvä.

Viljelyvinkki

Lyhyt idätysaika takaa Timolla parhaan mukulasadon.

Ota yhteyttä

Jätä viesti meille, otamme yhteyttä mahdollisimman pian.

Not readable? Change text. captcha txt