Violet Queenin viljelyohjeet

  #Violet Queen, Luokittelemattomat, Viljelyohjeet

Violetteja perunoita tuottava Violet Queen on erittäin runsasmukulainen lajike. Se on syytä istuttaa melko harvaan, ja hiukan tavallista niukempi typpilannoitus on suositeltavaa. Violet Queenin alkukehitys on melko hidas. Lajikkeelle suositellaan runsaasti fosforia ja jonkin verran typpeä sisältävän starttilannoituksen käyttöä. Nostossa on kiinnitettävä erityistä huomiota emomukuloiden poimiseen, sillä niitä on lähes mustan värin vuoksi vaikea erottaa varsinaisista satomukuloista.

Violet Queen taudinkestävyydet

Ruvenkestävyys: 8
Maltokaarivirus: 8
Lehtirutto: 6
Lehtipolte: 5

Violet Queenin ruvenkestävyys on melko vahva. Kaikkein karkeimmilla mailla tai pH:n noustessa yli kuuden, alkaa ruven riski nousta. Ruvenherkästä lajikkeesta ei ole kysymys, vaan normaalit hyvät perunamaat soveltuvat ongelmitta myös Violet Queenille. Se on selvästi kestävämpi kuin samantyyppiset perinteisemmät lajikkeet, kuten Annabelle tai Siikli.

Maltokaarivirusta Violet Queen kestää melko hyvin. Kaikkein pahimmilla lohkoilla mahdollisesti syntyvät oireet on perunoiden värin vuoksi vaikea havaita.

Violet Queen on arka lehtirutolle ja erittäin arka lehtipoltteelle. Kasvusto on siis ruiskutettava huolellisesti rutto vastaan, ja ruiskustusohjelmaan on syytä lisätä lehtipoltteeseen tehoavia tuotteita. Lehtipolte vie pahimmillaan Violet Queenin koko kasvuston, jolloin mukuloiden kasvu jää tietenkin kesken.

Perunseittiä vastaan lajike on melko kestävä. Normaali seitintorjunta on riittävä.

Violet Queen viljeyohjeet vaihe vaiheelta

Lohkovalinta
 • Violet Queen on melko ruvenkestävä lajike. Rupea muodostuu hieman herkemmin kuin esimerkiksi Colomban tai Noblessen mukuloihin, mutta se on selvästi esimerkiksi Annabelleä tai Siikliä kestävämpi. Kuten aina perunaa viljeltäessä, kuivalla lohkolla pH on turvallisinta olla 6.0 tai happamampi, mutta omilla maillaan voi käyttää omaa kokemustaan ja arvioida tilanne.
 • Kastelu mukulanmuodostuksen alkuvaiheessa ehkäisee rupitartunnan tehokkaasti korkeammankin pH:n mailla, jos kasteluun on mahdollisuus. Myöhemmin kastelu ei enää hyödytä ruventorjunnan näkökulmasta. Toki muutoin kastelu on eduksi.
 • Violet Queenin maltokaariviruksen kestävyys on hyvä. Mahdollisia oireita on myös vaikea havaita, koska kuori on lähes musta ja maltokin tummanvioletti.
 • Violet Queen soveltuu parhaiten multaville hietamaille.
Lannoitus
 • Violet Queenin itämislepo on pitkä ja voimakas. Kasvuston alkukehitys on sen vuoksi usein hidasta. Hyvä esi-idätys auttaa kasvuunlähdössä.
 • Hiukan tavallista matalampi typpilannoitus riittää, esimerkiksi 10 % keskimääräistä matalampi.
 • Starttilannoitus on erittäin suositeltavaa. Violet Queen hyötyy sekä fosforista että aikaisesta typensaannista.
 • Huomaa, että vähämultainen hietamaakin voi pitää sisällään suhteellisen korkean määrän liukenevää typpeä. Nyrkkisääntöjen sijaan viljelijän oma kokemus omien lohkojen käyttäytymisestä on usein avain hyvään lopputulokseen.
 • Violet Queen on erittäin arka lehtipoltteelle. Lehtipoltteen torjunnassa on myös ravinteilla oma roolinsa. Erityisesti Magnesium-lisälannoituksen antaminen Violet Queenille auttaa torjumaan myös lehtipoltetta.
Idätys ja istutus
 • Violet Queenin itämislepo on syvä. Se ei herkästi idä varastoinnissa, ja ennen istutusta lämpökäsittely on paikallaan.
 • Mukulapesä muodostuu normaalille korkeudelle, ei vaadi erityisen syvää istutusta.
 • Mukulaluku on erittäin korkea ja harvaan istutus suositeltavaa.
Pieni siemen 28 – 40 mm 26 cm
Iso siemen 40 – 50 mm 30 cm
Rikkaruiskutus ja rutontorjunta
 • Violet Queen ei ole herkkä Senkorin aiheuttamille vioituksille. Ruiskutus onnistuu ”hätätilanteessa” vielä taimettumisen jälkeenkin.
 • Violet Queen on melko arka lehtirutolle. Normaali, riittävän ajoissa aloitettu rutontorjuntaohjelma on antaa kuitenkin riittävän suojan.
 • Lehtipoltetta vastaan Violet Queen on erityisen arka. Jos lohkolla on aiempina vuosina esiintynyt lehtipoltetta, on ruiskutusohjelmaan tärkeää sisällyttää aineita, joilla on tehoa myös lehtipoltteeseen, tai jopa suunnitella lohkolle erillinen lehtipoltteen torjuntaohjelma.
Kasvukauden työt
 • Kastelu mukulanmuodostuksen aikaan ehkäisee perunarupea.
 • Violet Queen on arka lajike Y-viruksen tartunnoille. Mahdolliset siemenlisäykset on hyvä perata kesällä mahdollisten viroottisten kasvien poistamiseksi.
Varrenhävitys ja nosto
 • Varrenhävitys tavalliseen tapaan. Hento varsisto ei vaadi erityistä huomiointia.
 • Maavarret irtoavat hyvin mukuloista.
 • Violet Queenin emomukulat vaativat nostossa erityishuomiota. Lähes mustia emomukuloita on koneen päällä vaikea erottaa lähes mustista satomukuloista. Emomukulat pitäisi kuitenkin saada mahdollisimman tarkoin kerättyä pois, jotta ne eivät aiheuta myöhemmin varastossa ongelmia.
 • Violet Queenin kuori kiinnittyy melko nopeasti nostokuntoon. Nosto onnistuu kuoren puolesta normaaliin tapaan.
 • Violet Queen ei ole arka kolhuille, se kestää normaalin noston ja muun käsittelyn ilman mustelmoitumista.
Alkukuivatus ja varastointi
 • Violet Queenin varastosäilyvyys on hyvä. Mahdollisimman nopea alkukuivatus on toki perunalle aina eduksi.
 • Alkukuivatuksen merkitystä korostaa korkea mukulaluku ja yleensä pieni mukulakoko: Pienet perunat painuvat tiiviisti laatikkoon. Etenkin jos mukaan nousee paljon multaa, on laatikot hyvä saada tavallista tehokkaampaan puhallukseen.
 • Itämislepo on syvä, eikä lajike ole herkkä itämään varastossa.
Ota yhteyttä

Jätä viesti meille, otamme yhteyttä mahdollisimman pian.

Not readable? Change text. captcha txt